การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย / การรักษาความปลอดภัยของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (DNS)