การจัดการช่องโหว่ / การจัดการความเสี่ยงของพื้นที่การโจมตี