arrow iconกลับไปที่รายชื่อผู้จำหน่ายทั้งหมด
ThreatQuotient

ThreatQuotient

map pin iconที่อยู่: 11400 Commerce Park Dr., Suite 200,, Reston, VA 20191, United States

phone iconโทรศัพท์: 1.703.574.9885

email iconอีเมลผู้จำหน่าย

พันธกิจของ ThreatQuote คือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการรักษาความปลอดภัย ด้วยแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การตรวจสอบและการทำงานร่วมกันภายในและระหว่างทีมและเครื่องมือต่าง ๆ ง่ายขึ้น โซลูชันของ ThreatQuote เป็นการผนวกรวมกระบวนการและเทคโนโลยีที่มีอยู่ขององค์กรเข้ากับพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งลดสัญญาณรบกวน มุ่งเน้นภัยคุกคามตามลำดับความสำคัญสูงสุด และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้การสนับสนุนด้านการตัดสินใจและการมุ่งเน้นขณะที่ทรัพยากรที่ขีดจำกัดสูงสุด

แหล่งข้อมูลล่าสุดจาก ThreatQuotient