arrow iconกลับไปที่รายชื่อผู้จำหน่ายทั้งหมด
Netwrix

Netwrix

map pin iconที่อยู่: 300 Spectrum Center Driver, Suite 200, Irvine, CA 92618, United States

phone iconโทรศัพท์: 1-949-407-5125

email iconอีเมลผู้จำหน่าย

Netrix เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อเรียกคืนการควบคุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน มีการควบคุม และข้อมูลสำคัญทางธุรกิจไม่ว่าข้อมูลนั้นอยู่ที่ใดก็ตาม องค์กรกว่า 11,500 แห่งทั่วโลกพึ่งพาโซลูชัน NeTwistix ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตระหนักถึงคุณค่าทางธุรกิจของเนื้อหาองค์กรอย่างเต็มที่ ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎโดยลงแรงและลงเงินน้อยลง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานให้บริการด้านความรู้

แหล่งข้อมูลล่าสุดจาก Netwrix