arrow iconกลับไปที่รายชื่อผู้จำหน่ายทั้งหมด
Identiv

Identiv

map pin iconที่อยู่: 2201 Walnut Ave., Suite 100, Fremont,, CA 94538, United States

phone iconโทรศัพท์: +1 888-809-8880

email iconอีเมลผู้จำหน่าย

Identiv เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการตรวจสอบความถูกต้องและการรักษาความปลอดภัยที่ราบรื่น เราตรวจสอบการเข้าถึงอย่างราบรื่นและการดำเนินงานในทุกที่ ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการโจมตีที่ประสงค์ร้าย รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)

แหล่งข้อมูลล่าสุดจาก Identiv