arrow iconกลับไปที่รายชื่อผู้จำหน่ายทั้งหมด
Darktrace

Darktrace

map pin iconที่อยู่: Maurice Wikes Building, Cowley Road, Cambridge, CB4 0DS, United Kingdom

phone iconโทรศัพท์: +44(0) 1223 394100

email iconอีเมลผู้จำหน่าย

Darktrace คือบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศของอังกฤษ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการป้องกันทางไซเบอร์ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2556 และสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

แหล่งข้อมูลล่าสุดจาก Darktrace