arrow iconกลับไปที่รายชื่อผู้จำหน่ายทั้งหมด
Crowdstrike

Crowdstrike

map pin iconที่อยู่: 150 Mathilda Place,, Ste. 300, Sunnyvale,, CA 94086, United States

phone iconโทรศัพท์: 1.888.512.8906

email iconอีเมลผู้จำหน่าย

CrowdStrike Holdings, Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของอเมริกา ตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ให้บริการการตอบสนองต่อปริมาณงานในระบบคลาวด์ ข่าวกรองภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์สำหรับปริมาณงานในระบบ Cloud และความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทางข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคาม

แหล่งข้อมูลล่าสุดจาก Crowdstrike