McAfee
flow-image

Allied Irish Bank: เส้นทางสู่ระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย

ทรัพยากรนี้เผยแพร่โดย McAfee

ความทะเยอทะยานของ Allied Irish Bank คือการเป็นผู้นำด้านการค้าปลีก องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และธนาคารสำหรับองค์กรในไอร์แลนด์ รวมถึงเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีดูแลจัดการโดยเจ้าของเองในสหราชอาณาจักรผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดิจิทัล การดำเนินการตามความปรารถนาอย่างแรงกล้านี้จำเป็นต้องมีนวัตกรรมในบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพนักงานสามารถปรับใช้บริการระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย อ่านเพิ่มเติมเพื่อดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานพร้อมกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ

ดาวน์โหลดตอนนี้

box-icon-download

ช่องที่ต้องกรอก*

กรุณายอมรับเงื่อนไข

เมื่อร้องขอทรัพยากรนี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเรา ข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลไปที่ dataprotection@headleymedia.com

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัยของระบบคลาวด์, การรักษาความปลอดภัยของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API), โบรกเกอร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบคลาวด์ (CASB), การปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคลาวด์, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์, การลดความเสี่ยงต่อการปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS) บนระบบคลาวด์, การรักษาความปลอดภัยของเอดจ์บนระบบคลาวด์, การรักษาความปลอดภัยของไฟล์บนระบบคลาวด์, การจัดการแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบคลาวด์ (CSPM), การปกป้องภาระงานบนระบบคลาวด์, การตรวจจับและการตอบสนองแบบขยาย (XDR), ขอบข่ายบริการด้านการเข้าถึงที่ปลอดภัย (SASE), ระบบเครือข่ายการบริการ, การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย, การรักษาความปลอดภัยของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (DNS), ไฟร์วอลล์, ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IDPS), การแบ่งส่วนย่อย, การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย, การตรวจจับและการตอบสนองของเครือข่าย (NDR), การสร้างแซนด์บ็อกซ์ของเครือข่าย, การจัดการนโยบายการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (NSPM), การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่าย (NTA), ขอบเขตที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDP), การจัดการภัยคุกคามแบบเบ็ดเสร็จ, เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN), การสร้างเครือข่ายแบบความเชื่อใจเป็นศูนย์ (Zero Trust)