LogRhythm
flow-image

รูปแบบความสมบูรณ์ของการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย

ทรัพยากรนี้เผยแพร่โดย LogRhythm

คู่มือปฏิบัติเพื่อการประเมินและปรับปรุงความสมบูรณ์ของการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของคุณผ่านการจัดการวงจรภัยคุกคาม เอกสารนำเสนอข้อมูลเล่มนี้จะสำรวจวิธีประเมินและพัฒนาโปรแกรมหลักของศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย (SOC) ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบภัยคุกคาม การไล่ล่าภัยคุกคาม การสอบสวนภัยคุกคาม และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ LogRhythm ได้พัฒนาโครงข่ายการจัดการวงจรภัยคุกคาม (TLM) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับใช้เทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการในอุดมคติเพื่อส่งเสริมโปรแกรมเหล่านี้ โครงข่ายการจัดการวงจรภัยคุกคาม (TLM) นั้นกำหนดความสามารถทางเทคโนโลยีของการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ และกระบวนการในขั้นตอนการทำงานที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จด้าน SOC ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรูปแบบความสมบูรณ์ของการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย (SOMM) ของ LogRhythm นั้นช่วยให้องค์กรสามารถวัดประสิทธิผลของการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของตนเองได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย เมื่อใช้โครงข่ายการจัดการวงจรภัยคุกคาม (TLM) ของเรา รูปแบบความสมบูรณ์ของการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย (SOMM) ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับองค์กรที่ต้องการลดระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจจับ (MTTD) และระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง (MTTR) อย่างเหมาะสมที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงช่วยปรับปรุงความสามารถในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมาก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเลย!

ดาวน์โหลดตอนนี้

box-icon-download

ช่องที่ต้องกรอก*

กรุณายอมรับเงื่อนไข

เมื่อร้องขอทรัพยากรนี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเรา ข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลไปที่ dataprotection@headleymedia.com

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองต่อเหตุการณ์, ข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคาม, การรักษาความลับ, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล, การป้องกันไวรัส, การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย, ไฟร์วอลล์, การตรวจจับและการตอบสนองของเครือข่าย (NDR), การจัดการช่องโหว่