eSentire
flow-image

การกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทรัพยากรนี้เผยแพร่โดย eSentire

กุญแจสำคัญคือการสร้างรากฐานเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ภูมิทัศน์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) จึงจำเป็นต้องปรับแนวคิดและกรอบเวลาของตนเอง เนื่องด้วย SMB ไม่มีทรัพยากรด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเดียวกับองค์กร ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์จึงเป็นเรื่องของการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและต้นทุน อ่านเอกสารนำเสนอข้อมูลนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับรากฐานสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ดาวน์โหลดตอนนี้

box-icon-download

ช่องที่ต้องกรอก*

กรุณายอมรับเงื่อนไข

เมื่อร้องขอทรัพยากรนี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเรา ข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลไปที่ dataprotection@headleymedia.com

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองต่อเหตุการณ์, การตรวจจับและการตอบสนองที่มีการจัดการ, ข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคาม, การเข้ารหัส, การป้องกันไวรัส, ไฟร์วอลล์