side

ความเป็นส่วนตัวและampคุกกี้

วันที่มีผลบังคับใช้: สิงหาคม 2563

บทนำและนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดลักษณะการเก็บรวบรวม นำไปใช้ เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ (แต่ละคนเรียกว่า "ผู้ใช้") ของเว็บไซต์ www.cybersecuritycorporate.in.th ("เว็บไซต์") โดย Headley Media Technology Division Ltd. (หมายเลขบริษัท 112774219) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับเว็บไซต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เสนอโดย Headley Media Technology Division Ltd.

หน้านี้จะแสดงนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้คุณทราบ เมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่คุณเชื่อมโยงกับข้อมูลดังกล่าว

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ เมื่อใช้บริการ ถือว่าคุณยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก www.cybersecuritycorporate.in.th

Headley Media Technology Division Ltd. มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) Headley Media Technology Division Ltd. จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเสมอ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้อ่านช่วยให้เราสามารถปรับปรุงบริการและทำการตลาด มอบข้อมูลและบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้ได้ เราจะประมวลผลข้อมูลนี้ภายใต้ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) ผู้อ่านอาจเลือกไม่รับการสื่อสารในอนาคตผ่านการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารทางอีเมล หรือทางอีเมล: dataprotection@headleymedia.com

Headley Media Technology Division มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายปัจจุบันของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (CCPA) และข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) Headley Media Technology Division Ltd ปฏิบัติตามสิทธิ์ของผู้บริโภคตาม CCPA ว่าด้วย:

 1. สิทธิ์ในการแจ้ง
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึง
 3. สิทธิ์ในการเลือกไม่รับ (หรือ สิทธิ์ในการเลือกรับ)
 4. สิทธิ์ในการขอให้ลบ
 5. สิทธิ์ในบริการและราคาที่เท่าเทียม

Headley Media Technology Division ปฏิบัติตามหลักการของ POPIA ว่าด้วย:

 • ความรับผิดชอบ
 • ความโปร่งใส
 • การรักษาความปลอดภัย
 • การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น
 • การจำกัดวัตถุประสงค์
 • สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

Headley Media Technology Division มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายปัจจุบันของ LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

Headley Media Technology Division Ltd. ปฏิบัติตามหลักการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจะได้รับการเก็บรักษาไว้ให้น้อยที่สุดตลอดเวลา (มาตรา 5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลนั้นจำกัดเฉพาะข้อมูลนามบัตรของพนักงานบริษัทที่เชื่อมโยงกับการปรับใช้เทคโนโลยีและการตัดสินใจโดยตรง ซึ่งมีการดำเนินการประเมินอย่างละเอียดแล้ว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อ่านของเราอย่างเลยเถิด เราดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยแจ้งให้ผู้อ่านทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่านและระบุถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลดังกล่าว (มาตรา 13 และ 14) เราจะพยายามทำให้ข้อมูลของผู้อ่านทั้งหมดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (มาตรา 5)

บริการของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลภายนอก ระบบจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น ๆ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เราพยายามแนบลิงก์ที่เชื่อมไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกทั่วทั้งเว็บไซต์ของเราเท่าที่เป็นไปได้ เราจะไม่ยอมรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ กับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และการใช้งานเว็บไซต์นั้นของคุณถือเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้สนับสนุนและบุคคลภายนอกอย่างไรและเมื่อใด

Headley Media Technology Division Ltd. อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งมอบเนื้อหาและบริการจากเว็บไซต์ของเรา และบริการของบุคคลภายนอกที่คุณอาจสนใจ รวมถึงเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและบุคคลภายนอก

Headley Media Technology Division Ltd. เป็นพันธมิตรกับผู้สนับสนุนที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการคลังข้อมูลขนาดใหญ่แก่ผู้อ่านของเรา เช่น สมุดปกขาว วิดีโอ กรณีศึกษา และการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นการตอบแทนการเข้าถึงคลังข้อมูลของเราและการดาวน์โหลดเนื้อหา เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนและ/หรือปรับปรุงรายละเอียดที่มีอยู่ของคุณ

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ Headley Media Technology Division Ltd. ปฏิบัติตามหลักการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจะได้รับการเก็บรักษาไว้ให้น้อยที่สุดตลอดเวลา (มาตรา 5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลนั้นจำกัดเฉพาะข้อมูลนามบัตรของพนักงานบริษัทที่เชื่อมโยงกับการปรับใช้เทคโนโลยีและการตัดสินใจโดยตรง

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อเสนอที่คุณร้องขอ หรือเพื่อติดตามแหล่งข้อมูลที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งเนื้อหาเพิ่มเติมและ/หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณเลือกรับ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการแบ่งปันกับผู้สนับสนุนและ/หรือผู้สนับสนุนเนื้อหาที่จะติดต่อกับคุณเกี่ยวกับข้อเสนอ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หรือบริการเพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจ

โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการแบ่งปันกับบุคคลภายนอก/ผู้สนับสนุนแล้ว นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกในอนาคต จะมีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราพยายามแนบลิงก์ที่เชื่อมไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกทั่วทั้งเว็บไซต์ของเราเท่าที่เป็นไปได้ เราจะไม่ยอมรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ กับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวของผู้สนับสนุน

นอกจากนี้ เราจะขอความยินยอมจากคุณในการส่งรายละเอียดของคุณไปยังผู้สนับสนุนที่เป็นบุคคลภายนอกและ/หรือผู้สนับสนุนเมื่อทำการดาวน์โหลด เพื่อให้คุณมีโอกาสเลือกที่จะไม่ให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของคุณ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมโดย Headley Media Technology Division Ltd.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ระบุตัวตนได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • อีเมล
 • ชื่อ-สกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ รัฐ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เมือง
 • คุกกี้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณด้วยจดหมายข่าว สื่อการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดจากเราโดยเข้าไปที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลที่คุณได้รับ หรือติดต่อเราที่ dataprotection@headleymedia.com

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

บริการของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ("ผู้เยาว์")

เราไม่ได้มีเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้จากบุคคลใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคุณได้ทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา กรุณาติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่มีการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การซื้อข้อมูลจากบุคคลภายนอก

Headley Media Technology Division Ltd. ดำเนินการเป็นครั้งคราวซื้อรายชื่ออีเมลเพื่อทำการตลาดจากผู้จัดหาข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ข้อมูลนี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • อีเมลธุรกิจ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ธุรกิจ
 • ตำแหน่งงาน/หน้าที่การทำงานทางธุรกิจ

หากมีการซื้อข้อมูล คุณอาจเริ่มได้รับการสื่อสารทางอีเมลและทางโทรศัพท์จาก Headley Media Technology Division Ltd. เกี่ยวกับภาคธุรกิจ/ผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณ โดยที่คุณไม่ได้ให้รายละเอียดใด ๆ แก่เรา หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการรับข้อมูลล่าสุด/การสื่อสารเหล่านี้อีกต่อไป คุณสามารถเลือกไม่รับ/ยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา หรือส่งอีเมลไปที่ dataprotection@headleymedia.com นอกจากนี้ เรายังเก็บบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้จัดหาข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ไว้

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีการถ่ายโอนไปยังและเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักรและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนรวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสหราชอาณาจักร

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความยินยอมของคุณในการถ่ายโอนดังกล่าว

Headley Media Technology Division Ltd. จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใด ๆ เว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการถ่ายโอน หาก Headley Media Technology Division Ltd. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายทรัพย์สิน เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนจะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

Headley Media Technology Division Ltd. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องและป้องกันสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Headley Media Technology Division Ltd.
 • ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ
 • ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณชน
 • ป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณถือว่ามีความสำคัญต่อเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีข้อปฏิบัติด้านการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวดเป็นอย่างมากเกี่ยวกับข้อมูลที่ดำเนินการและจัดการภายในธุรกิจ นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นส่วนสำคัญที่เราดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและระบบมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เรามีไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส การเข้ารหัส และกฎการไม่มีสเปรดชีต ที่ปฏิบัติใช้อยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ

Headley Media Technology Division Ltd. ใช้นโยบายการเข้ารหัสซึ่งจำเป็นสำหรับการลดความเสี่ยงต่อสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล เราใช้การแฝงข้อมูลส่วนบุคคล การเข้ารหัส และการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในการปกป้องข้อมูลตามแผน

การเก็บรักษาข้อมูล

Headley Media Technology Division Ltd. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติสอดคล้องกับภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา (เช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้) แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของเรา

Headley Media Technology Division Ltd. จะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายในด้วยเช่นกัน โดยทั่วไป ข้อมูลการใช้งานจะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสั้นกว่า ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยหรือปรับปรุงการใช้งานของบริการของเรา หรือเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR)

หากคุณเป็นผู้พำนักในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลบางประการ Headley Media Technology Division Ltd. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราถือครอง และหากคุณต้องการให้ลบออกจากระบบของเรา กรุณาติดต่อเรา

ในบางกรณี คุณมีสิทธิการปกป้องข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สิทธิเข้าถึง ปรับปรุง หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามี คุณสามารถเข้าถึง ปรับปรุง หรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงในส่วนการตั้งค่าบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ หากคุณไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ
 • สิทธิการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณ หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
 • สิทธิการคัดค้าน คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิการจำกัด คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิการพกพาข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีในรูปแบบที่มีโครงสร้าง อ่านได้โดยระบบ และใช้งานกันทั่วไป
 • สิทธิเพิกถอนความยินยอม นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาในส่วนที่ Headley Media Technology Division Ltd. ต้องได้รับความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • โปรดทราบว่าเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณ ก่อนที่จะตอบกลับคำขอดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บรักษาข้อมูลบางประการ

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตน ระบบจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ในบรรดาเทคโนโลยีการติดตาม ยังมีการใช้บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวม ติดตามข้อมูล รวมถึงปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือให้ระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

 • คุกกี้เซสชัน เราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อดำเนินการบริการของเรา
 • คุกกี้การตั้งค่า เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าและการกำหนดค่าต่าง ๆ ของคุณ
 • คุกกี้รักษาความปลอดภัย เราใช้คุกกี้รักษาความปลอดภัยเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราและข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้ของคุณในเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่อธิบายไว้ด้านล่าง และตามที่อธิบายไว้ในเวลาที่มีการเก็บภาพ Headley Media Technology Division Ltd. ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ให้บริการและบำรุงรักษาการบริการของเรา
 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา
 • ช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมในคุณสมบัติเชิงโต้ตอบของบริการของเรา เมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 • ให้การสนับสนุนลูกค้า
 • รวบรวมการวิเคราะห์หรือข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเราได้
 • ตรวจสอบการใช้บริการของเรา
 • ตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

จดหมายข่าว

เราจะใช้รายละเอียดที่คุณแบ่งปันเพื่อส่งจดหมายข่าวรายวันตามที่คุณได้สมัครรับข้อมูลไว้ เราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นหรือเพิ่มลงในรายชื่ออีเมลเพื่อทำการตลาดใด ๆ ก็ต่อเมื่อคุณได้ยินยอมให้เราทำเช่นนั้น เราจะแสดงวิธีการยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวทุกฉบับที่เราส่งถึงคุณ

การวิเคราะห์เว็บไซต์

เราอาจใช้บริการผู้ให้บริการภายนอกเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่นำเสนอโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้มีการแบ่งปันกับบริการอื่น ๆ ของ Google Google อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อสร้างบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายโฆษณาตนเอง

คุณสามารถเลือกไม่ให้กิจกรรมของคุณปรากฏใน Google Analytics โดยติดตั้งโปรแกรมเสริมการเลือกไม่ใช้ Google Analytics ในเบราว์เซอร์ โปรแกรมเสริมช่วยป้องกันไม่ให้ JavaScript ของ Google Analytics (เช่น ga.js, analytics.js และ dc.js) แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชมของคุณกับ Google Analytics

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google กรุณาไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

บริการรีมาร์เก็ตติ้งตามพฤติกรรม

Headley Media Technology Division Ltd. ใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้งเพื่อทำการโฆษณาแก่คุณในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หลังจากที่คุณได้เข้าชมบริการของเราแล้ว เราและผู้จำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเราใช้คุกกี้เพื่อแจ้งข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ และทำการโฆษณาตามการเข้าชมในอดีตของคุณในบริการของเรา

Google AdWords

บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ Google AdWords ให้บริการโดย Google Inc.

คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics สำหรับการโฆษณาด้วยรูปภาพ และปรับแต่งโฆษณาด้วย Google Display Network โดยไปที่หน้าการตั้งค่า Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Google ยังแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์สำหรับการเลือกไม่ใช้ Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์สำหรับการเลือกไม่ใช้ Google Analytics ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถป้องกันไม่ให้ Google Analytics เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google กรุณาไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ Facebook ให้บริการโดย Facebook Inc.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจจาก Facebook โดยเข้าไปที่หน้านี้: https://www.facebook.com/help/164968693837950

หากต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจของ Facebook กรุณาทำตามคำแนะนำเหล่านี้จาก Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลตนเองสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ที่จัดตั้งขึ้นโดย Digital Advertising Alliance นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกออกจากการใช้บริการ Facebook และบริษัทที่เข้าร่วมอื่น ๆ ผ่าน Digital Advertising Alliance ในสหรัฐอเมริกา http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada ในแคนาดาhttp://youradchoices.ca/ หรือ European Interactive Digital Advertising Alliance ในยุโรป http://www.youronlinechoices.eu/ หรือยกเลิกโดยใช้การตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Facebook กรุณาไปที่นโยบายข้อมูลของ Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ AdRoll ให้บริการโดย Semantic Sugar, Inc.

คุณสามารถเลือกไม่รับบริการรีมาร์เก็ตติ้งของ AdRoll โดยไปที่หน้าเว็บการตั้งค่าโฆษณาของ AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ AdRoll กรุณาไปที่หน้าเว็บนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AdRoll http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ AppNexus ให้บริการโดย AppNexus Inc.

คุณสามารถเลือกไม่รับบริการรีมาร์เก็ตติ้งของ AppNexus โดยไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและแพลตฟอร์ม AppNexus: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ AppNexus กรุณาไปที่หน้าเว็บนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม AppNexus http://www.appnexus.com/platform-policy/

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศที่ชัดเจนในบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และปรับปรุงข้อมูล "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเรา:

ทางอีเมล: dataprotection@headleymedia.com

โดยการเข้าไปที่หน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา:: https://cybersecuritycorporate.in.th/ContactUs

ทางโทรศัพท์: +44 (0) 1932 564999

ทางจดหมาย: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

เกี่ยวกับเรา

การเพิ่มเนื้อหาของคุณในคลังข้อมูลทรัพยากรเทคโนโลยีออนไลน์ของเรา กรุณาคลิกที่นี่...

คณะผู้บริหาร

Gerry Rhoades-Brown

กรรมการผู้จัดการ

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

ผู้อำนวยการฝ่ายขายทั่วโลก

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

รองประธานฝ่ายขาย DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Matt Newman

ผู้จัดการบัญชีอาวุโส

matt.newman@headleymedia.com

Maddie Penfold

ผู้จัดการบัญชีอาวุโส

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

ผู้จัดการบัญชีอาวุโส

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

ผู้จัดการบัญชี

will.pownall@headleymedia.com